Gallo-Roman Museum Tongeren (Collection, Concept)

Canonical URI: http://nomisma.org/id/gallo-roman_museum_tongeren

Logo

Labels

Preferred Label
Gallo-Roman Museum Tongeren (en)Additional labels

Definitions

en
The Gallo-Roman Museum in Tongeren holds a collection of archaeological finds from northeastern Belgium, dating from prehistoric, Roman and early medieval times (up to 900 AD). Part of this collection are more than 7000 coins, mainly Roman coins found in Tongeren (the Roman town of Atuatuca Tungrorum) and to a lesser extent Celtic, Roman, Merovingian and Carolingian coins from the region.
nl
Het Gallo-Romeins Museum in Tongeren beheert een verzameling archeologische vondsten uit het noordoosten van Belgiƫ, daterend uit de prehistorie, de Romeinse periode en de vroege middeleeuwen (tot 900 n.Chr.). Meer dan 7000 munten maken deel uit van deze verzameling, voornamelijk Romeinse munten gevonden in Tongeren (de Romeinse stad Atuatuca Tungrorum) en in mindere mate Keltische, Romeinse, Merovingische en Karolingische munten uit de regio.

Data Provenance

Export

Mints Hoards Finds View fullscreen